Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af både forældre, et eksternt medlem samt repræsentanter for personalet.

Der er valg hvert år i september måned.

Bestyrelsen træffer beslutninger om børnehavens drift og koordinere aktiviteter.

Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsesformand: Per Johansen

Pjohansen.privat@gmail.com

 

Næstformand og Kasserer: Jon Kold 

Jon@jarlsminde.dk

 

Sekretær:Henriette Ladegaard Thygesen

henni83.hlt@gmail.com

 

Medlem: Linda Nørgaard

linda@xc90.dk

 

Medlem: Mette Göttler Ladefoged

Ladefoged32@hotmail.com

 

1.Suppleant: Elisabeth Weiss-Gärtner.

 

 

2.Suppleant: Njal J. Geertz

Njal1974@icloud.com