Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af både forældre, et eksternt medlem samt repræsentanter for personalet.

Der er valg hvert år i september måned.

Bestyrelsen træffer beslutninger om børnehavens drift og koordinere aktiviteter.

Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsesformand: Karen Braad Kastbjerg

k.kastbjerg@gmail.com

 

Næstformand: Jon Kold 

Jon@jarlsminde.dk

 

Kasserer: Tine Rosenkrands Knudsen 

Tine_rosenkrands@hotmail.com

 

Medlem: Linda Nørgaard

linda@xc90.dk

 

Sekretær: Jette Brøndum Korsgaard

Jettebrondum@hotmail.com

 

Suppleant: Ann Bjerregaard Sørensen

dyreterapi@jarlsminde.dk

 

Suppleant: Mette Göttler Ladefoged

Ladefoged32@hotmail.com

 

Suppleant: Kenni Odgaard

Kenniodgaard@hotmail.com