Fortællestolen

 


Fortællestolen

De voksne skaber et forum, hvor der:

·         skabes rum for udvikling af selvværd

·         udvises respekt for den, der er på ”stolen”

·         er lydhørhed, der lyttes til, hvad barnet ønsker at fortælle og har på hjertet

·         opstår en udviklende fortrolighed mellem børnene og børnene og de voksne

·         er åbenhed, børnene tør at åbne sig og fortælle lige det, der er vigtigt for dem, måske også    noget som kan være svært at sætte ord på kommer frem

·         er følsomhed. Børnene lærer at sætte ord på følelser. Det skaber en stemning som bringer følelser fra hjertet og sætter spor

·         sker en sproglig udvikling. Barnet bliver bedre til at kommunikere. Ordforrådet udvides, og man lærer at sætte ord på tanker og følelser

·         er nærvær. Vi er nærværende og lytter. Vi giver respons på det barnet fortæller, både børn og voksne

·         er tillid. Vi har tillid til hinanden, hvilket gør at man tør at stille sig op på ”stolen”

·         sker en udvikling. Barnet lærer at turde træde frem foran en gruppe og fortælle. Det styrker selvværdet

·         er opmærksomhed. Fælles opmærksomhed, hvor børnene lærer at lytte, deres koncentrationen skærpes og fællesskabet styrkes