Leg

 


Leg

Det er gennem legen, at børnene lærer, det er her de afprøver, udforsker, udfordrer, eksperimenterer og fordyber sig. Det er her de bruger og afprøver det de oplever og det de voksne giver dem. Det er gennem legen, at barnet erobrer verden og tager magten over eget liv.

Vi vægter:

·         børnenes egen leg og læring

·         leg og aktiviteter igangsat af de voksne, og de voksne er aktive medspillere

·         at der er mulighed for at eksperimentere på egen hånd eller sammen med de voksne

·      ·          at der er mulighed for, at børnene kan udfordre sig selv. Hvad kan jeg?

    Hvad tør jeg? Hvor er mine grænser, hvor er andres grænser?

·         at vi udfordrer børnene dagligt og hele tiden tilpasser udfordringerne, så børnene udvikles

·         at der er mulighed for at fordybe sig, at der er tid til fordybelse, er vigtigt for børnenes leg og dermed læring

·         at de voksne skaber rammerne, hvor der er tid til læringsprocesser

·         at der er tid til at undre sig og finde svar, alene eller sammen med andre