Omsorg

Omsorg

Vi vægter meget, at:

·         der er gensidig respekt for hinanden og for vores forskelligheder

·         børnene udviser omsorg for hinanden, det gør de fordi, de møder nogle omsorgsfulde voksne hver dag. Børnene ved, hvis der mangler et barn eller en voksen, om de er syge, har fri eller er på ferie osv.

·         børnene lærer at tage ansvar. De er ansvarsfulde og ansvarsbevidste i deres dagligdag. De lærer at tage ansvar for sig selv og andre

·         børnene lærer at være selvhjulpne. Vi lader f.eks. børnene selv prøve tage tøj på og gå på toilettet

·         børnene er gode til at tage imod nye børn, voksne og besøgende i det hele taget. Hos os er det meget naturligt, at børnene er med i front, når der træder nye mennesker ind af døren. Børnene er utrolig åbne og imødekommende. Gode til at tage imod nye børn og tage imod gæster. Børnene er gode til at tage imod, fordi vi vægter højt, at de tager ansvar og viser omsorg over for hinanden og andre

·         børnene er hjælpsomme både overfor hinanden, men også de voksne. Børnene er gode til at hjælpe hinanden, hvis strømpen lige driller el.lign. De voksne får også hjælp, hvis det er nødvendigt. Børnene vil gerne hjælpe til med daglige gøremål og de får lov

·         børnene er selvstændige, de kan og vil selv. Når bare vi voksne lader dem gøre det. Det får de lov til, selv om det tager lidt længere tid

Vi har nogle meget engagerede og handlekraftige børn, der suger til sig, er åbne og modtagelige for at lære. De griber verden og den dagligdag vi befinder sig i. Og det kan de gøre, fordi de er trygge og oplever, at de voksne tager dem alvorlige.