Samling og spisesituation

 


Samling og måltider

Når vi holder samling eller er i en spisesituation, er formålet at:

·         der skabes fælles opmærksomhed

·         koncentrationen skærpes, at børnene lærer at fokusere og lytte i længere tid, at de lærer at være vedholdende, hvilket er vigtigt, hvis skal lære noget

·         børnene lærer at modtage en fælles besked

·         lære at lytte, f.eks. historielæsning, børnenes eller de voksnes fortælling (se også under ”fortællestolen”)

·         være nærværende

·         der er ro, at vi har nogle tidspunkter på dagen, hvor vi er stille, falder til ro og kobler af

·         børnene lærer almindelig god dannelse og opførsel. Vi respekterer, at når vi spiser, så sidder vi pænt og er stille, eller sidder og snakker lige så stille med dem, man sidder til bords sammen med. Vi ønsker, at børnene får en indre rettesnor, så det bliver en naturlig del af dem, at man opfører sig pænt

·         der er tid til fordybelse.  Tid til ”bare at være”